Nefunkční zařízení
Vyhledávání závad u elektrozařízení za pomocí moderních měřících přístrojů (osciloskop s 2,5 GSa/s, klimakomora, termokamera). Kontrola prvosérie výroby. Analýza chyb a jejich statistické zpracování. 
 
Výsledky a opatření
Analýza
Inspekce